Annotation SDK ActiveX icon

Download Annotation SDK ActiveX

12.53 - Phần mềm thêm chú thích vào tài liệu
  • Cung cấp bởi:

    Black Ice Software

  • Phiên bản mới nhất:

    12.53

  • Ngày xuất bản:

    2015-04-08

Mô tả Annotation SDK ActiveX - Version 12.53

Annotation SDK ActiveX là một một phần mềm cho phép người dễ dàng thêm chú thích, vẽ, văn bản, đồ họa, hình ảnh, chữ ký, con dấu... vào một tài liệu trong một cách nhanh chóng. Annotation SDK ActiveX hỗ trợ thêm vào các ứng dụng như hình ảnh, tài liệu, Fax.... Ngoài ra chương trình cũng hỗ trợ các đối tượng bao gồm đồ họa vector, văn bản, bitmap.


Tính năng của Annotation SDK ActiveX

tạo note tạo chú thích thêm chú thích

Bản quyền: Trial Version

Hệ điều hành: All Windows

Lịch sử bản cập nhật Annotation SDK ActiveX
Annotation SDK ActiveX 12.53

Phiên bản: 12.53

Cập nhật: 2015-04-08

OS: All Windows

Dung lượng: 13.5 MB

Download(13.5 MB)

Annotation SDK ActiveX 12.52 (64bit)

Phiên bản: 12.52 (64bit)

Cập nhật: 2014-04-10

OS: All Windows

Dung lượng: 13.5 MB

Download(13.5 MB)

Annotation SDK ActiveX 12.52

Phiên bản: 12.52

Cập nhật: 2014-04-10

OS: All Windows

Dung lượng: 13.5 MB

Download(13.5 MB)

Các Trò Chơi Phổ Biến Trong 24h