Cute CD DVD BD Burner Professional icon

Download Cute CD DVD BD Burner Professional

2.2.7 - Ghi dữ liệu ra đĩa

Mô tả Cute CD DVD BD Burner Professional - Version 2.2.7

Cute CD DVD BD Burner Professional dùng để ghi dữ liệu lên các đĩa CD, VCD, DVD, Blue-ray, HD-DVD. Nó có các tính năng như nén Audio CD để trích xuất nhạc từ đĩa CD Audio, tạo ra đĩa CD/DVD-Rom ảo từ ổ đĩa để đọc các hình ảnh ISO và hỗ trợ ghi đĩa hai lớp. Ngoài ra nó còn có thể xóa các đĩa RW, tạo Multisession CD / DVD, Joliet hỗ trợ tên file dài từ file và thiết lập và thực hiện thao tác thông qua menu trực quan.


Tính năng của Cute CD DVD BD Burner Professional

sao lưu dữ liệu ghi dữ liệu ghi dữ liệu lên đĩa

Bản quyền: Miễn phí

Hệ điều hành: Windows95/98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista

Lịch sử bản cập nhật Cute CD DVD BD Burner Professional
Cute CD DVD BD Burner Professional 2.2.7

Phiên bản: 2.2.7

Cập nhật: 2014-03-07

OS: Windows95/98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista

Dung lượng: 6.04 MB

Download(6.04 MB)

Phần mềm tương tự
Các Trò Chơi Phổ Biến Trong 24h