Paragon NTFS for Mac icon

Download Paragon NTFS for Mac

15.0.828 - Ghi dữ liệu lên phân vùng NTFS

Mô tả Paragon NTFS for Mac - Version 15.0.828

Paragon NTFS for Mac là phần mềm ghi dữ liệu lên phân vùng có định dạng NTFS. Chương trình sẽ đọc và ghi dữ liệu lên NTFS nhanh chóng và đơn giản. Ngoài ra tốc độ ghi dữ liệu được nâng cấp ngang với việc ghi dữ liệu lên phân vùng HFS.

Paragon NTFS for Mac là công cụ đọc, ghi dữ liệu lên phân vùng NTFS dành cho máy Mac. đồng thời chất lượng dữ liệu được đảm bảo với độ tin cậy cao. Thêm vào đó giao diện của phần mềm hết sức đơn giản dễ sử dụng cho người dùng.

Các tính năng chính của Paragon NTFS for Mac:

- phần mềm ghi dữ liệu lên phân vùng có định dạng NTFS
- đọc và ghi dữ liệu lên NTFS nhanh chóng và đơn giản
- tốc độ ghi dữ liệu được nâng cấp ngang với việc ghi dữ liệu lên phân vùng HFS.
- chất lượng dữ liệu được đảm bảo
 


Tính năng của Paragon NTFS for Mac

ghi dữ liệu lên phân vùng ntfs ghi dữ liệu lên ổ cứng ghi dữ liệu lên ntfs cho mac

Bản quyền: Trial Version

Hệ điều hành: Mac OS X 10.4

Lịch sử bản cập nhật Paragon NTFS for Mac
Paragon NTFS for Mac 15.0.828

Phiên bản: 15.0.828

Cập nhật: 2017-08-15

OS: Mac OS X 10.4

Dung lượng: 21.8 MB

Download(21.8 MB)

Paragon NTFS for Mac 15.0.738

Phiên bản: 15.0.738

Cập nhật: 2017-06-05

OS: Mac OS X 10.4

Dung lượng: 21.8 MB

Download(21.8 MB)

Paragon NTFS for Mac 15.0.364

Phiên bản: 15.0.364

Cập nhật: 2017-03-13

OS: Mac OS X 10.4

Dung lượng: 21.8 MB

Download(21.8 MB)

Paragon NTFS for Mac 14.3.318

Phiên bản: 14.3.318

Cập nhật: 2017-02-08

OS: Mac OS X 10.4

Dung lượng: 21.8 MB

Download(21.8 MB)

Paragon NTFS for Mac 14.3.266

Phiên bản: 14.3.266

Cập nhật: 2016-11-03

OS: Mac OS X 10.4

Dung lượng: 21.8 MB

Download(21.8 MB)

Paragon NTFS for Mac 14.3.81

Phiên bản: 14.3.81

Cập nhật: 2016-10-10

OS: Mac OS X 10.4

Dung lượng: 21.8 MB

Download(21.8 MB)

Paragon NTFS for Mac 14.2.52

Phiên bản: 14.2.52

Cập nhật: 2016-04-28

OS: Mac OS X 10.4

Dung lượng: 21.8 MB

Download(21.8 MB)

Paragon NTFS for Mac 14.0.543

Phiên bản: 14.0.543

Cập nhật: 2015-10-29

OS: Mac OS X 10.4

Dung lượng: 21.8 MB

Download(21.8 MB)

Paragon NTFS for Mac 14.0.483

Phiên bản: 14.0.483

Cập nhật: 2015-10-14

OS: Mac OS X 10.4

Dung lượng: 21.8 MB

Download(21.8 MB)

Paragon NTFS for Mac 14.0.382

Phiên bản: 14.0.382

Cập nhật: 2015-10-01

OS: Mac OS X 10.4

Dung lượng: 21.8 MB

Download(21.8 MB)

Paragon NTFS for Mac 12.2.313

Phiên bản: 12.2.313

Cập nhật: 2015-03-21

OS: Mac OS X 10.4

Dung lượng: 21.8 MB

Download(21.8 MB)

Paragon NTFS for Mac 11.2.443

Phiên bản: 11.2.443

Cập nhật: 2014-04-02

OS: Mac OS X 10.4

Dung lượng: 21.8 MB

Download(21.8 MB)

Tương tự
Các Trò Chơi Phổ Biến Trong 24h