Tìm thấy 4 kết quả chặn ứng dụng

Freedom for Mac - Chặn ứng dụng, dịch vụ, website trên máy Mac

Nhà phát triển: Freedom.to

Xem chi tiết

Application Blocker Pro - Chặn website, ứng dụng

Nhà phát triển: Amplusnet

Xem chi tiết

FindFocus for Mac - Chặn ứng dụng, trang web, mạng xã hội

Nhà phát triển: Martin Boeddeker

Xem chi tiết

Vitamin R for Mac - Hẹn giờ làm việc, tăng khả năng tập trung

Nhà phát triển: publicspace.net

Xem chi tiết