Tìm thấy 18 kết quả chặn phần mềm độc hại

Immunet AntiVirus - Công cụ hỗ trợ diệt virus máy tính

Nhà phát triển: Sourcefire

Xem chi tiết

simplewall - Bộ lọc tường lửa chặn phần mềm độc hại

Nhà phát triển: Henry

Xem chi tiết

SafeReturner Plus - Ngăn chặn phần mềm độc hại

Nhà phát triển: SafeReturner Anti-Malware Studio

Xem chi tiết

NANO Antivirus Pro - Phần mềm diệt virus, malware, trojan

Nhà phát triển: NANO Security Ltd

Xem chi tiết

HomeGuard Pro - Chặn web, theo dõi hoạt động trực tuyến

Nhà phát triển: Veridium.net

Xem chi tiết

McAfee Endpoint Security - Ngăn chặn virus, phần mềm độc hại

Nhà phát triển: Intel Security (McAfee)

Xem chi tiết

System Center Endpoint Protection - Hỗ trợ bảo mật, chống phần mềm độc hại

Nhà phát triển: Microsoft

Xem chi tiết

Panda Cloud Cleaner - Bảo vệ máy tính khỏi phần mềm độc hại

Nhà phát triển: Panda Security

Xem chi tiết

McAfee WebAdvisor - Chặn và cảnh báo những trang web nguy hiểm

Nhà phát triển: Intel Security (McAfee)

Xem chi tiết

NoVirusThanks OSArmor - Giám sát, chặn quy trình nhiễm virus

Nhà phát triển: NoVirusThanks.org Software

Xem chi tiết

F Secure Anti Virus for Windows Server - Bảo vệ máy chủ trước phần mềm độc hại

Nhà phát triển: F-Secure Corporation

Xem chi tiết

Malwarebytes Premium - Diệt virus, đảm bảo an toàn cho máy tính

Nhà phát triển: Malwarebytes Corporation

Xem chi tiết

Spyware Process Detector - Ngăn chặn virus, phần mềm độc hại

Nhà phát triển: System Softlab

Xem chi tiết

SpyFerret - Ngăn chặn phần mềm độc hại

Nhà phát triển: SpyFerret Inc

Xem chi tiết

Sophos Home - Bảo vệ máy tính cá nhân tại nhà

Nhà phát triển: Sophos Plc

Xem chi tiết

Protegent Antivirus - Diệt virus, sâu máy tính

Nhà phát triển: Unistal Systems Pvt Ltd.

Xem chi tiết

uBlock Origin for Chrome - Chặn quảng cáo trên trình duyệt Chrome

Nhà phát triển: Gorhill

Xem chi tiết

Kaspersky Endpoint Security for Business - Bảo mật mạng cho doanh nghiệp

Nhà phát triển: Kaspersky

Xem chi tiết