Tìm thấy 8 kết quả chặn popup trên web

MereSurfer 2005 All in IE Edition - Chặn quảng cáo cho IE

Nhà phát triển: Meresoft

Xem chi tiết

Popup Killer - Chặn popup trên web

Nhà phát triển: DigitByte Studio

Xem chi tiết

Sponsored Ad Blocker - Khóa, Chặn popup trên web

Nhà phát triển: SuperAdBlocker

Xem chi tiết

Hitware Popup Killer Lite - Phát hiện và chặn popup, quảng cáo trên trình duyệt web

Nhà phát triển: Giant Matrix

Xem chi tiết

Apply IP Message Blocker - Ngăn chặn cửa sổ popup

Nhà phát triển: ApplyTools

Xem chi tiết

Adguard - Ngăn chặn popup, quảng cáo

Nhà phát triển: AdGuard Software

Xem chi tiết

Anti AD Guard - Chặn quảng cáo trên web

Nhà phát triển: Business Solutions

Xem chi tiết

Pop Up Sentry Anti Spyware - Chặn phần mềm quảng cáo

Nhà phát triển: PopUpSentry

Xem chi tiết