Tìm thấy 49 kết quả chặn website

HT Facebook Blocker - Chặn truy cập mạng xã hội, website

Nhà phát triển: HideTools

Xem chi tiết

Freedom for Mac - Chặn ứng dụng, dịch vụ, website trên máy Mac

Nhà phát triển: Freedom.to

Xem chi tiết

InTouch Lock - Bảo mật dữ liệu cho máy tính

Nhà phát triển: Lovelysoft

Xem chi tiết

Naomi - Chặn websites, web khiêu dâm

Nhà phát triển: Radiant Morning Technologies

Xem chi tiết

Verity Parental Control - Hạn chế thời gian dùng máy tính

Nhà phát triển: Crawler

Xem chi tiết

CyberPatrol Parental Controls - Ngăn chặn các trang web, nội dung độc hại

Nhà phát triển: CyberPatrol Inc

Xem chi tiết

PureSight - Chặn websites độc hại, đồi trụy

Nhà phát triển: Puresight Software

Xem chi tiết

Control Kids - Chặn Website, kiểm soát truy cập Internet

Nhà phát triển: Proxymis

Xem chi tiết

Child Protector Internet Filter Parental Controls - Chặn Website độc hại, Web đen

Nhà phát triển: A1Tech

Xem chi tiết

Porn Terminator - Xóa bỏ các hình ảnh, ứng dụng khiêu dâm

Nhà phát triển: PornTerminator Ltd

Xem chi tiết

JahasFilter - Lọc DNS, chặn website

Nhà phát triển: Jahastech

Xem chi tiết

HomeGuard Pro - Chặn web, theo dõi hoạt động trực tuyến

Nhà phát triển: Veridium.net

Xem chi tiết

Application Blocker Pro - Chặn website, ứng dụng

Nhà phát triển: Amplusnet

Xem chi tiết

My Kids Browser - Ngăn chặn trẻ truy cập web đen

Nhà phát triển: Mud Pie Creations

Xem chi tiết

Block Facebook, MySpace, YouTube & Twitter For Parents Software - Ngăn chặn truy cập các trang mạng xã hội

Nhà phát triển: Sobolsoft

Xem chi tiết

Windows Live Family Safety - Theo dõi hoạt động trên máy tính

Nhà phát triển: Microsoft

Xem chi tiết

The Web Blocker - Chặn website độc hại

Nhà phát triển: Webstart Studios

Xem chi tiết

SafeDNS Agent - Thiết lập mạng, sử dụng Internet an toàn

Nhà phát triển: SafeDNS, Inc

Xem chi tiết

Aobo Internet Filter for Mac Standard - Chặn web đen cho Mac

Nhà phát triển: Aobo Software

Xem chi tiết

Do Not Track Plus for Chrome - Chặn trang Web và các quảng cáo theo dõi

Nhà phát triển: Abine

Xem chi tiết