Tìm thấy 17 kết quả ngăn chặn mã độc

SafeReturner Plus - Ngăn chặn phần mềm độc hại

Nhà phát triển: SafeReturner Anti-Malware Studio

Xem chi tiết

Hazard Shield - Tìm và diệt Spyware

Nhà phát triển: Orbitech

Xem chi tiết

McAfee Endpoint Security - Ngăn chặn virus, phần mềm độc hại

Nhà phát triển: Intel Security (McAfee)

Xem chi tiết

HijackThis - Ngăn chặn mã độc, quảng cáo pop-up

Nhà phát triển: Loucif Kharouni

Xem chi tiết

Malware Immunizer - Ngăn chặn virus và mã độc trên máy tính

Nhà phát triển: FaltronSoft

Xem chi tiết

Windows Worms Doors Cleaner - Ngăn chặn mã độc lây lan vào hệ thống

Nhà phát triển: Guillaume Kaddouch

Xem chi tiết

SmitfraudFix - Loại bỏ các mã độc hại

Nhà phát triển: S Ri

Xem chi tiết

SpyBouncer - Loại bỏ phần mềm gián điệp

Nhà phát triển: SRC Technologies

Xem chi tiết

Kapha Anti Malware - Diệt Virus độc hại hiệu quả

Nhà phát triển: Kaphasoft

Xem chi tiết

CMC CryptoShield - Chống mã hóa dữ liệu, chặn mã độc WannaCry

Nhà phát triển: CMC InfoSec

Xem chi tiết

TinyWall - Công cụ quản lý tường lửa nhỏ gọn hiệu quả

Nhà phát triển: Karoly Pados

Xem chi tiết

ScanSpyware - Loại bỏ phần mềm gián điệp, quảng cáo

Nhà phát triển: PC Security Center

Xem chi tiết

Website Security Monitor - Bảo vệ an toàn khi lướt web

Nhà phát triển: SecuritySupervisor

Xem chi tiết

Avira Free Security Suite - Bộ công cụ diệt virus, bảo mật hệ thống

Nhà phát triển: Avira GmbH

Xem chi tiết

Block Web Site Buddy - Ngăn chặn Web độc hại

Nhà phát triển: Scorpio Software

Xem chi tiết

Advanced Anti Spy - Ngăn chặn các phần mềm do thám

Nhà phát triển: Softbe

Xem chi tiết

Super Ad Blocker - Chặn quảng cáo, phần mềm độc hại trên trình duyệt

Nhà phát triển: SuperAdBlocker

Xem chi tiết