Microsoft Corporation
Tất cả 20 Ứng dụng
Office 365 Message Encryption Viewer

Office 365 Message Encryption Viewer - Đọc văn bản, mail mã hóa cho iPhone, iPad

2018-05-28

Download Xem Thêm

Microsoft Word Online

Microsoft Word Online - Soạn thảo văn bản online

2018-05-28

Download Xem Thêm

Microsoft Office Word 2007 Update

Microsoft Office Word 2007 Update - Phiên bản cập nhật Microsoft Office Word 2007

2018-05-28

Download Xem Thêm

PowerPoint Mobile

PowerPoint Mobile - Tạo và chỉnh sửa bài thuyết trình

2018-05-28

Download Xem Thêm

Excel 2003

Excel 2003 - Ứng dụng xử lý bảng tính

2018-05-28

Download Xem Thêm

WMP12 with Toolbar

WMP12 with Toolbar - Hiển thị Media Player trên thanh taskbar

2018-05-28

Download Xem Thêm

Excel 2016

Excel 2016 - Công cụ phân tích dữ liệu và bảng tính

2018-05-28

Download Xem Thêm

OneNote

OneNote - Soạn ghi chú, sổ tay trên máy tính

2018-05-28

Download Xem Thêm

Compass

Compass - Ứng dụng la bàn, định vị từ vệ tinh

2018-05-28

Download Xem Thêm

Excel Mobile

Excel Mobile - Tạo và chỉnh sửa bảng tính

2018-05-26

Download Xem Thêm

Microsoft Flow

Microsoft Flow - Tự động hóa các công việc hằng ngày

2018-05-26

Download Xem Thêm

Windows USB Installation Tool

Windows USB Installation Tool - Tạo USB khởi động trên windows

2018-05-25

Download Xem Thêm

File Format Converters

File Format Converters - Xử lý định dạng tài liệu được tạo ra từ Microsoft Office

2018-05-25

Download Xem Thêm

Microsoft Translator

Microsoft Translator - Dịch thuật, hỗ trợ học ngoại ngữ

2018-05-25

Download Xem Thêm

Paint 3D

Paint 3D - Vẽ ảnh 3D trên Win 10

2018-05-25

Download Xem Thêm

Office 2019

Office 2019 - Bộ ứng dụng văn phòng mới nhất

2018-05-25

Download Xem Thêm

Microsoft To Do

Microsoft To Do - Lên kế hoạch công việc

2018-05-25

Download Xem Thêm

Maps for Windows 8

Maps for Windows 8 - Xem hình ảnh bản đồ các địa điểm trên trái đất

2018-05-25

Download Xem Thêm

Publisher 2010

Publisher 2010 - Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh

2018-05-25

Download Xem Thêm

Media Feature Pack

Media Feature Pack - Gói phần mềm hỗ trợ xem video, nghe nhạc, sử dụng web camera

2018-05-25

Download Xem Thêm