Microsoft
Tất cả 20 Ứng dụng
Windows Server 2016

Windows Server 2016 - Hệ điều hành máy chủ phiên bản 2016

2018-05-29

Download Xem Thêm

Powerpoint 2016

Powerpoint 2016 - Tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp

2018-05-29

Download Xem Thêm

Office 2016

Office 2016 - Soạn thảo văn bản, tạo bảng tính, thiết kế slide

2018-05-28

Download Xem Thêm

Powerpoint 2007

Powerpoint 2007 - Tạo slide trình chiếu điện tử

2018-05-28

Download Xem Thêm

Windows Movie Maker for Mac

Windows Movie Maker for Mac - Tạo, chỉnh sửa video cho Mac

2018-05-28

Download Xem Thêm

Photo Story 3 for Windows

Photo Story 3 for Windows - Chỉnh sửa và tạo trình diễn ảnh

2018-05-28

Download Xem Thêm

Office 2008

Office 2008 - Bộ ứng dụng văn phòng dành cho Mac

2018-05-28

Download Xem Thêm

PowerPoint Viewer 2007

PowerPoint Viewer 2007 - Xem tập tin PowerPoint

2018-05-28

Download Xem Thêm

Windows Media Player

Windows Media Player - Nghe nhạc, xem phim, quản lý tập tin Media

2018-05-28

Download Xem Thêm

Action Note

Action Note - Tạo ghi chú nhanh trên Windows 10

2018-05-28

Download Xem Thêm

Learn Excel 2016

Learn Excel 2016 - Học sử dụng các tính năng mới của Excel 2016

2018-05-28

Download Xem Thêm

Office 2010

Office 2010 - Bộ công cụ văn phòng 2010 của Microsoft

2018-05-28

Download Xem Thêm

Microsoft Time Zone

Microsoft Time Zone - Xem thời gian trên máy tính

2018-05-28

Download Xem Thêm

Microsoft Office Home and Student 2013

Microsoft Office Home and Student 2013 - Hỗ trợ tiện ích văn phòng

2018-05-28

Download Xem Thêm

Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition

Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition - Ứng dụng ứng dụng lập trình

2018-05-28

Download Xem Thêm

Word 2013

Word 2013 - Trình soạn thảo văn bản Microsoft Word 2013

2018-05-28

Download Xem Thêm

Windows Media Player (Windows 98SE/2000/Me)

Windows Media Player (Windows 98SE/2000/Me) - Nghe nhạc, xem phim, quản lý tập tin đa phương tiện

2018-05-28

Download Xem Thêm

Office 2013

Office 2013 - Bộ công cụ văn phòng phiên bản 2013

2018-05-28

Download Xem Thêm

Microsoft Location Finder

Microsoft Location Finder - Tìm đường đi ngắn nhất

2018-05-28

Download Xem Thêm

Microsoft Office Starter 2010

Microsoft Office Starter 2010 - Bộ soạn thảo văn vản và bảng tính

2018-05-28

Download Xem Thêm